Import: Uppdaterad information om ETS-avgiften

Publicerad 2023-10-13

Som tidigare informerats via C Land News (C Land News #211) så väntas handel med utsläppsrätter, ETS, utvidgas och implementeras mot rederinäringen från och med den 1 januari 2024. Handel med utsläppsrätter (EUA) inom EU påbörjades redan år 2005 men där container/rederinäringen har varit ett undantag fram tills nu.

Som vi uppfattar de nya direktiven kommer rederierna att behöva mäta och rapportera sina faktiska utsläpp samt köpa utsläppsrätter för varje ton CO2 som genereras avseende transporter till/från det europeiska samarbetsområdet.

Syftet med regleringen är att EU vill minska koldioxidutsläppen och nå uppsatta klimatmål, bland annat genom att införa denna prissättningsmekanism för koldioxid.

Den informationen som vi har tagit del av visar att implementationen mot rederinäringen kommer att ske i etapper med start i första kvartalet nästa år, 2024, där de ska kompensera motsvarande 40% av det faktiskt genererade CO2 utsläppet, via handelsrätter (EUA). Detta stiger sedan till 70% år 2025 och till sist 100% från år 2026.

Dialoger med rederierna påvisar en komplexitet och det är fortfarande inte klart exakt hur och när denna aviserade ETS-avgiften kommer att redovisas mot er varuägare. Vi har under de senaste veckorna sett några rederier som har satt indikativa nivåer för en kostnad per TEU, men där spannet sträcker sig mellan 12 EUR – 70 EUR beroende på vem vi pratar med. Återstår att se vad de faktiska nivåerna landar på och vi kommer givetvis fortsätta att följa utvecklingen och delge er när vi har mer information.

Utifrån ovan information och kommande reglering så kan vi glädjande konstatera att vårt mångåriga hållbarhetsarbete inom C Land, där vi idag kan särskilja ned på relation och rederi, ligger helt rätt i tiden och där vi kan göra faktiskt skillnad.

Kontakta oss för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34