Förskjutningar i de globala försörjningskedjorna

Publicerad 2024-05-24

Början av år 2024 har varit utmanande för den globala sjöfrakten: Röda havs krisen i kombination med extrem torka vid Panamakanalen samt olyckan vid Baltimore Bridge är bara några exempel på situationer som påverkar transportsystemet. 

En olycka kommer sällan ensam är ett vedertaget begrepp vilket också stämmer bra överens med det nya normala som vi befinner oss i just nu. Vår omvärld är volatil och oförutsägbar vilket vi alla behöver förhålla oss till.

Vårt fokus ligger på vad vi direkt och indirekt kan påverka, söka och inhämta relevant information, utvärdera möjligheter och risker och ständigt jobba proaktivt för att göra det bästa av de förutsättningar och möjligheter som råder. Vi vill dessutom vara transparenta, dela med oss av vår kunskap och information och därigenom öka medvetenheten samt förståelsen kring risker och konsekvenser. På så sätt vill vi skapa kunskapsfördelar för våra kunder gentemot deras kunder och konkurrenter.

Förändrat läge 

Om vi blickar tillbaka på 2023 så kan vi konstatera att det var ett år där många generellt sett hade mycket bundet kapital vilket skapade en försiktighet i orderläggningsfasen. Vi såg att den svaga ekonomin också påverkade konsumenternas köpkraft och företag prioriterade att omvandla sina varulager till kapital snarare än att köpa in nytt. Det gjorde generellt att importvolymerna till Sverige och övriga Europa minskade drastiskt.

Under första delen av 2024 så har pendeln successivt svängt. Köpkraften hos konsumenterna har blivit starkare och lagren hos varuägarna har börjat minska. Det innebär att volymerna sakta men säkert har ökat under några månaders tid och efterfrågan är nu återigen väldigt stor, samtidigt som marknaden behöver förhålla sig till längre ledtider pga ändrade rutter runt Afrika i stället för via Suezkanalen. De längre ledtiderna i kombination med en ökad efterfrågan gör också att inköpen planeras och läggs tidigare än vad vi är vana vid. Konsekvenserna av dessa parametrar skapar en kedjereaktion som gör att vi ser en förskjutning i hela den globala försörjningskedjan.

Påföljder

Den ökade efterfrågan i kombination med längre ledtider påverkar även den totala kapaciteten på marknaden. Och för att förklara detta något tydligare så ger vi nedan exempel som belyser hur allt hänger ihop och vilka effekter det skapar.

En båt som avgår från Busan till Göteborg brukar vanligtvis segla cirka 60 dagar enkel väg, totalt innebär det att det tar cirka 120 dagar för båten att åka 1 runda (tur/retur Sverige – Sydkorea). På 1 år innebär det att den båten hinner gå cirka 3 hela rundor mellan de två destinationerna. Men när rederierna nu har blivit tvungna att lägga om sina rutter och i stället segla över Godahoppsudden så har seglingstiden utökats med cirka 20 dagar. Det resulterar i att seglingstiden utökas från 120 dagar till 160 dagar på en runda vilket i sin tur innebär att båten endast hinner att gå cirka 2,5 rundor under 1 år. Detta gör att båten är på fel plats vid fel tillfälle och den hamnar ur fas. 

Ovan exempel visar på hur det blir förseningar i hela försörjningskedjan och det innebär också minskade intäkter för rederierna som de vill kompensera sig för.

 Åtgärder 

Bara under de senaste dagarna så har vi sett en hel del åtgärder från rederiernas sida för att möta den nuvarande situationen. På grund av de förändrade rutterna så har båtarna blivit försenade mot sina tänkta tidtabeller, det i sin tur gör att rederierna väljer att göra så kallade tekniska blankseglingar vilket innebär att båtar tas ur trafik för att sedan sättas in längre fram i tiden. Det är en åtgärd dem tar till för att hamna i fas igen men som givetvis skapar kapacitetsbrist och detta sker då samtidigt som efterfrågan på marknaden ökar. Vi ser därför snabba och stora förändringar i form av fullbokade avgångar, viktrestriktioner, trängsel i nyckelhamnar vilket givetvis påverkar lastning/lossning och det kommer tids nog även spilla över på övriga hamnar eftersom de alla är en del av systemet.

Vi kan redan nu också avisera för ytterligare justeringar och höjningar av fraktpriserna inför juni månad och vi kommer fortsatt se utmaningar med plats och utrustning en tid framöver. Vi vill uppmana till en god framförhållning vid bokningen av era transporter så att vi, om möjligt, kan säkra plats och utrustning. Bokningar med kort framförhållning kan få vänta upp till 2–3 veckor innan plats erbjuds.

Commitment Beyond Borders. Always.

Kontakta oss gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34