Fortsatta utmaningar inom den globala sjöfrakten

Publicerad 2024-06-13

Mycket har hänt på väldigt kort tid inom den globala sjöfrakten och än verkar det inte ta stopp. Under maj och inledningen av juni har näringen ställts inför allt fler utmaningar och fraktvillkoren har ändrats med kort framförhållning. Dessutom har vi läst om nya attacker i och kring Röda Havet/Adenviken under helgen vilket befäster rederiernas beslut i att fortsatt undvika den normala rutten via Suezkanalen.

Nedan har vi sammanfattat de senaste uppdateringarna kring hur läget ser ut och hur det påverkar er som varuägare.

Det råder fortsatt en stor kapacitetsbrist på marknaden på grund av att båtar och containrar är på fel plats vid fel tillfälle, de spenderar helt enkelt alltmer tid på väg till/från hamn. Situationen vid Röda Havet som har pågått sen i slutet av förra året är en av anledningarna till de längre transittider till/från Asien/Europa. Detta är något vi har fått förhålla oss till och med tanke på de 3 nya attackerna som inträffade under helgen så lär situationen inte ändra sig inom den närmsta framtiden.

Kapacitetsbristen drivs dessutom på utav en väldigt hög efterfrågan på marknaden. Efter ett försiktigt år 2023 ser vi nu att köpkraften hos konsumenterna har blivit allt starkare och lagren hos varuägarna har börjat minska. Det förändrade köpbeteendet gör att inköpen planeras och läggs tidigare än vad vi är vana vid och detta i kombination med längre transittider leder till en obalans i de globala försörjningskedjorna där alla konsekvenser nu kommer på samma gång – lite liknande situationen under pandemin.

Bokningsläget från Asien

När vi pratar om den ökade efterfrågan så ser vi det framför allt från Asien med Kina i spetsen, det är därför vi också ser den största påverkan i form av olika utmaningar just där i dagsläget. Det är ont om plats och utrustning, båtarna är sena mot tänkta tidtabeller, köbildning har skapats utanför hamnar och bristen på tomma enheter har också börjat visa sig. För att ge ett exempel kring den rådande situationen så har vi fått information om att båtar kan få vänta utanför Shanghais hamn mellan 3 – 12 dagar innan de får plats på kajen för att lossa och lasta, vilket givetvis ökar transittiderna ytterligare.

Även omlastningshamnarna drabbas hårt, såväl i Asien som i Europa. Vi har under de senaste dagarna fått aviseringar om den så viktiga omlastningshamnen i Singapore. Där beräknas det stå motsvarande 450 000 stycken 20´ containers i väntan på att skeppas vidare och båtarna får vänta allt längre tid innan de får komma in i hamnen. Ytterligare ett exempel på en flaskhals som läggs till på den redan ansträngda situationen.

Vi kan också se att många båtarna kommande veckor är fullbokade, dvs leverantörer som bokar med kort framförhållning riskerar att få vänta 2–3 veckor på första lediga plats. Tillsammans med våra agenter jobbar vi dagligen för att få bekräftad plats för våra kunders sändningar men vi vill skicka med er att det kan ta längre tid än vanligt att just få platsen bekräftad på grund av den rådande situationen. Rådet är fortsatt att placera bokning med god framförhållning då det är viktigare än någonsin för att vi ska ha möjlighet att skapa bästa lösning baserat på givna förutsättningar.

Som ett resultat ser vi att rederier och flygbolag förändrar villkoren med höjda priserna, nya avgifter, ändrade viktbegränsningar och med kort varsel, vilka vi tyvärr blir tvungna att spegla mot er varuägare.

Kontakta oss gärna vid ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34