Innovativa Logistiklösningar

C Land skapar effektiva logistikflöden som ger våra kunder förutsättningar till tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Unika förutsättningar kräver unika lösningar

C Land strävar efter att ha ett geniunt intresse för våra kunders affärer. Det är endast genom att vara lyhörda och intresserade vi kan identifiera rätt lösning till rätt pris samtidigt som vi kan säkerställa vara- och informationsflödet för våra kunder. Vårt oberoende är en viktig del för att vi ska kunna agera fritt på en världsomspännande marknad. För dig som kund innebär vårt oberoende att vi har möjlighet att identifiera bästa möjliga pris utan att påverkas av externa aktörer.

Vi är ett innovativt och nyskapande speditionsföretag som lägger stor vikt vid att hålla alla våra kunder, stora som små, uppdaterade och informerade om varje sändning. Vi säkerställer informationsflödet genom att använda kompletta IT-lösningar som skapar transparens i varuförsörjningen – oavsett vart i världen godset befinner sig.

Genom närhet till våra kunder, leverantörer och partners kan vi enkelt tillgodose våra kunders behov avseende transport, logistik och information. Resultatet blir att vi tillsammans skapar lönsamma affärer, både idag och i framtiden.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34