Varsel om strejk i svenska hamnar

Publicerad 2023-06-27

Under förmiddagen så har vi tagit del av information om att det svenska Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Göteborgs roroterminal. Utöver det så varslar fackföreningen även om övertidsblockad, nyanställningsblockad samt inhyrningsblockad i Hallands hamnar (vilket berör Helsingborgs hamn).

Utifrån ett pressutskick från förbundsordförande Martin Berg så verkar det främsta kravet från fackförbundet vara att en partsgemensam social fond ska inrättas, detta på grund av att många hamnarbetare har en extremt osäker anställningsform. Det förklaras vidare att anställningsformen innebär att hamnarbetarna faller mellan stolarna i försäkringssystemen, trots att vissa har arbetat inom näringen under en väldigt lång tid. Ett ytterligare krav som presenterats är att nyanställda och inhyrda hamnarbetare ska ha rätt till betald introduktion med Hamnarbetarförbundet.

Om strejken blir av planeras den att gälla från och med torsdagen den 6 juli till och med tisdagen den 11 juli, vilket kan leda till en negativ påverkan på både import/export frakter och berörda hamnar.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och återkommer när vi har mer information.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34