Utökat krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter

Publicerad 2023-09-28

Tullverket informerade i går om att det från och med den 30 september 2023 är förbjudet att importera ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål. Detta gör också att kravet på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter höjs, vilket i sin tur syftar till att följa de sanktioner som råder mot Ryssland.

Du som importerar de järn- och stålprodukter som omfattas av de nya direktiven behöver därför kunna visa på att materialet inte har något ryskt ursprung. Detta kan du göra genom ett MTC (Mill test certificate) eller genom följande dokument:

  • Faktura
  • Följesedel
  • Leverantörsdeklaration
  • Produktbeskrivning

Dokumenten behöver innehålla uppgifter som visar på ursprunget för det järn och stål som använts i produkterna. Om det inte finns någon dokumentation som stryker icke ryskt ursprung så kan du som importör bli nekad att importera godset till Sverige.

Vilka järn- och stålprodukter som omfattas av de nya direktiven kan du hitta på Tullverkets hemsida. Där kan du också ta del av mer information i ämnet:

https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kravpadokumentationforvissajarnochstalprodukter.5.3e6caad21870dc6781c5ae6.html

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34