Sjöfrakt: IMO 2023

Publicerad 2023-05-24

IMO (International Maritime Organization) är en global organisation inom FN vars huvudsakliga roll är att skapa ett regelverk för den internationella sjöfartsnäringen. Reglerna som kommer från IMO är globala standarder kopplade till design, konstruktion, drift och underhåll för att säkerställa näringens miljöprestanda och säkerhet.

År 2020 infördes standarder för användningen av svavelbränsle och inför 2023 presenterades nya regler som syftar till att minska koldioxidutsläppen ytterligare inom näringen, för både befintliga och nya fartyg. Utifrån den informationen som vi har tagit del av ämnar IMO att introducera nya åtgärder som främjar ökad bränsleeffektivitet samt att de implementerar strängare regler för koldioxidutsläppen vilket ska hjälpa till att minska den totala miljöpåverkan från sjöfartsnäringen på global nivå.

Vad kan vi förvänta oss framöver?

I och med det nya regelverket från IMO så ökar nu kraven mot rederierna vilket innebär att de kommer att behöva vidta åtgärder. En betydande åtgärd med stor effekt på utsläppen är hastigheten. Rederierna kommer därför bli tvingade att segla långsammare för att möta IMO:s regelverk.

Senast den 31 december 2023 måste rederierna ha vidtagit de åtgärder som krävs för att minska deras koldioxidutsläpp och möta kraven från IMO.  Följdeffekterna vi kan se framöver är att det kommer leda till längre transittider samt en minskad kapacitet på cirka 10%, detta på grund av den sänkta hastigheten i kombination med att gamla båtar som inte möter de nya kraven plockas bort.

Vi vill med ovan information göra er uppmärksamma på hur situationen ser ut samt upplysa er om de förändringar som kommer ske inom sjöfartsnäringen framöver.

Om ni har några funderingar så är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34