Analys: Läget i rederinäringen – och hur det påverkar den internationella sjöfrakten framöver

Publicerad 2022-12-16

Prisras, embargon och överfyllda omlastningshamnar – de senaste 11 månaderna har återigen visat att delar av transportkedjan kan vara svåra att förutsäga. Så, vad händer i rederinäringen just nu? Och hur påverkar det internationell sjöfrakt framöver? Vi reder ut situationen och ger dig råd om hur du kan möta oförutsägbarheten i fraktkedjorna.

Fortsatt stor oförutsägbarhet i fraktkedjorna

Innehållet i våra samtal med rederier och kunder har skiftat under året – från höga fraktpriser till ledtider, och från platsbrist på båtarna till embargon. Men i grunden handlar utmaningarna om samma sak: en rad oförutsägbara händelser som tillsammans leder till en stor ovisshet i fraktkedjorna.

Vi går igenom den senaste tidens händelser och ger dig råd om hur du kan hantera det oförutsägbara läget. Men låt oss först backa bandet.

Sjöfrakten på väg tillbaka?

Redan i mars 2022 började vi se positiva tecken för den ansträngda situationen inom sjöfrakten. Antalet tillgängliga containers blev fler och möjligheten att få en plats på någon av de populäraste rutterna större. Priserna sjönk och sjöfraktens kapacitet matchade återigen marknadens efterfrågan. Det blev ett välkommet avbrott i den utmanande tid som branschen levt i de senaste två åren.

Men samtidigt stod vi ovetandes inför nästa stora kris. Mot slutet av februari inledde Ryssland ett storskaligt anfallskrig i Ukraina. Efter stabilisering av sjöfraktens kapacitet påbörjades alltså en händelsekedja som på nytt innebar stora konsekvenser för varuförsörjningen.

Minskad konsumtion och längre ledtider

Efter sommaren såg vi de första tecknen på en dalande konsumtion i Sverige. Något som visade sig i södra Europa redan innan sommaren. Höga gaspriser, inflation och stigande räntor påverkade köplusten negativt. En våt filt lade sig över den europeiska marknaden.

Samtidigt började vi se hur ledtiderna ökade i delar av transportkedjan. Men hur kan ledtiderna öka om kapaciteten är god, lagren fulla och efterfrågan på varor dessutom minskar?

Sanktioner, strejk och överbelastade hamnar

I följderna av kriget infördes en rad nya sanktioner mot Ryssland. Embargot innebar att många containers med destination Ryssland blev kvar i stora europeiska omlastningshamnar som Hamburg, Rotterdam och Antwerpen.

Detta är hamnar som fortfarande lider av personalbrist till följd av pandemin. Många erfarna kran- och truckförare som skolade om sig under covid har inte återvänt till branschen. Det spär på det redan ansträngda läget.

Sedan augusti pågår också en långvarig konflikt i Storbritanniens största hamn, Felixstowe. Det innebär ytterligare belastning på de redan hårt ansatta europeiska hamnarna, som nu får hantera tusentals containrar som inte kan lossa i Felixstowe som tänkt.

Lågvatten störde europeiska handelsflöden

Som om inte detta vore nog innebar den torra sommaren att en av Europas viktigaste handelsvägar – floden Rhen – bara var centimeter från att helt stängas för godstrafik under sensommaren. Det låga vattenståndet medförde att de fartyg som trafikerade leden fick lastas med färre containers än vanligt, vilket påverkade in- och utflödet negativt för den så viktiga hamnen Rotterdam.

Väl i Europa tvingades fartygen alltså ligga på kö för att lossa. Ibland upp till flera veckor. Sammantaget innebar detta ökade ledtider till följd av överbelastade omlastningshamnar, en situation som hade varit svår att förutsäga för ett halvår sedan.

Läget just nu – och hur det påverkar internationell sjöfrakt framöver

Ledtiderna har återigen börjat minska. En dämpad konsumtion har mildrat utmaningarna med överbelastade hamnar. Men fallande fraktpriser leder till nya följdeffekter.

Samtliga större allianser har aviserat blankseglingar under resten av 2022, varav Ocean Alliance är den största. Det innebär redan nu en minskad kapacitet för den internationella sjöfrakten med upp till en tredjedel. Och det vi ser är bara början. För att möta fallande fraktpriser och balansera efterfrågan kommer samtliga rederier att avisera fler blankseglingar framöver, vilket i sin tur påverkar tänkta seglingsscheman.

Håll dig uppdaterad på händelserna via vårt nyhetsbrev – registrera dig här

Så kan du agera för att bemöta oförutsägbarheten

I den dagliga dialogen med våra kunder ser vi de utmaningar som ovissheten för med sig. Vi förstår frustrationen i att aldrig kunna räkna med att det går som planerat. Men tyvärr är volatiliteten i branschen något som vi får lära oss att leva med under en lång tid framöver.

Det vi klart kan konstatera är att de europeiska omlastningshamnarna utgör en svag länk i den internationella fraktkedjan. Oväntade händelser kan få följdeffekter som återigen sätter press på hamnarna.

För att möta utmaningarna brukar vi ofta prata om vikten av att se hela värdekedjan som en del av din logistik. Vi vet av erfarenhet att det sällan räcker med att fokusera på enbart den del som står i leveransvillkoren.

Låt hela värdekedjan bli en del av din logistik

I många fall börjar utmaningarna tidigt. Om din inköpsorder inte går iväg som tänkt har du redan där förlorat dyrbar tid.

Vårt sätt att angripa osäkerheten är att se bortom leveransvillkoret, bortom transportkedjan. Genom att se till hela värdekedjan får du en större möjlighet att motverka oförutsägbara händelser. Låt oss ta ett exempel.

Större insyn med Order Management

Vårt verktyg Order Management är utformat för kunder med ett stort och komplext varuflöde. Det är ett värdefullt verktyg för att öka transparensen i din logistik och ökar din möjlighet att arbeta proaktivt.

När en order är bekräftad hos vår kund förs den automatiskt in i Order Management tillsammans med ett förväntat överlämningsdatum. Om en order inte följer beräknad leveranstid, flaggar systemet, vilket ger dig som kund möjlighet att agera direkt.

Det är ett enkelt sätt att stävja många utmaningar eftersom du tidigt kan agera och ta tag i problemet. Det är också ett bra exempel på proaktiv logistik, där du kan påverka din leveranstid innan förseningen hunnit fortplantat sig i värdekedjan.

Aktuell information skapar underlag till bättre beslut

Tyvärr kan varken vi eller någon annan aktör på marknaden kan förutsäga vad som sker med rederinäringen härnäst, eller vilka eventuella följder det får för den internationella sjöfrakten.

Men med större insyn och aktuell information ökar dina möjligheter att fatta bättre beslut. Vi ser att ju mer proaktivt våra kunder arbetar med sin logistik, desto bättre rustade står de inför snabba förändringar och oförutsägbara händelser. För ju mer information du har – desto bättre beslut kan du fatta.

Vill du veta mer om hur du rustar din logistik för att möta det oförutsägbara? Hör av dig till oss för en första kostnadsfri rådgivning.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34