Påminnelse: Ökat antal städfakturor

Publicerad 2023-06-21

Som vi tidigare har informerat om i ett av våra C Land News så ser vi en fortsättning på rederiernas noggranna kontroller med påföljande städfakturor. Vi vill med anledning av detta skicka en påminnelse nu inför den stundade semesterperioden om vikten av att returnera en städad container efter lossning.

I de allra flesta fallen så räcker det med att sopa ur enheten, ta bort tejp (även vid ventilationsluckor), rep och andra lösa föremål. Men vi har den senaste tiden även sett fall där det krävs en mer omfattande städning vid till exempel lera och jord.

Vi har förståelse för att situationen kan bygga upp en viss irritation, men tillsammans kan vi försöka göra det som går för att undvika de extra kostnader som annars kan uppstå och som då speglas mor er varuägare.

Se till att ni har tydliga rutiner och processer kring städningen av varje container som ni delger till alla inblandade, extra viktigt nu om ni har vikarier eller extra personal under sommaren.

Skulle det finnas tveksamheter så är vår rekommendation att ta kort och dokumentera enhetens ID samt att ni delger oss materialet innan enheten lämnar för tomretur.

Vid ytterligare funderingar så är ni alltid varmt välkomna att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34