Konflikten vid Röda Havet fortsätter: Upptäck fördelarna med Sea-Air

Publicerad 2024-03-21

I 95 dagar har konflikten vid Röda Havet pågått och spänningen i området är fortsatt påtaglig. Houthi rebellerna visar tydliga tecken på att de vill intensifiera konflikten ytterligare, huruvida de är kapabla till en upptrappning är oklart men bara under de senaste dagarna har vi noterat nya attacker i området mot handelsfartyg och bulkfartyg. De senaste attackerna har som tur är inte lett till några större skador men situationen fortsätter att påverka näringen, trots den militära närvaron i området.

Rapporteringen kring attackerade fartyg har däremot minskat och någonstans ser vi tecken på att situationen gradvis har normaliserats med tidens gång. I början av krisen var det ett stort fokus för hela branschen på alla fartyg som attackerades medan vi idag befinner oss vid en punkt där situationen tyvärr har blivit ”det nya normala”.  Detta är en utveckling som vi har sett i branschen tidigare, bland annat efter den ryska invasionen i Ukraina där en liknande situation uppstod i Svarta havet. Där anpassade sig branschen till en verklighet där risken för attacker i området blev normen.

Vi vill med ovan information upplysa er om att situationen fortsatt är allvarlig men det är tydligt att nyhetsbevakningen minskat och näringen har anpassat sig till en ny vardag med längre ledtider, ökade omkostnader och avvikelser mot tänkt tidtabell. Vi ser även ökad belastning på de s.k omlastningshamnarna i Norra Europa vilket i en förlängning kan komma skapa flaskhalsar framöver.

Vi på C Land fortsätter att följa utvecklingen och informerar löpande de som blir berörda.

Upptäck fördelarna med kombinerad sjö- och flygfrakt

Med tanke på den rådande situationen vid Röda Havet så vill vi passa på att slå ett slag för lösningen Sea-Air, vilket är en kombination av de två fraktsätten i en och samma transport. Det är ett bra alternativ för dig som letar efter en lösning som är snabbare än sjöfrakt, men prismässigt mer förmånlig än flygfrakt. Den vanligaste rutten från Asien går via Dubai, där godset lastas om från båt till flyg.

Om det låter intressant – kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34