Import: Nytt importsystem hos Tullverket

Publicerad 2023-11-09

Tullverket har introducerat ett nytt importsystem, även kallat TESS, där alla standardtulldeklarationer för fri omsättning ska lämnas in från och med den 31 december 2023. Anledningen till att ett nytt system ska användas är för att möta EU:s krav på att all tullhantering ska ske helt digitalt.

Vi på C Land har nu påbörjat vår övergångsperiod från det gamla systemet till det nya. Vi har läst in oss på vad det innebär för skillnader i tullförfarandet samt haft en nära dialog med Tullverket så att vi vet att vi gör allting på ett korrekt sätt när vi deklarerar.

Ni som kund kommer inte att påverkas av detta men vi ber om er förståelse om vi framöver frågar efter mer information än vanligt.

Generell tullvärdesdeklaration

På samma ämne vill vi också skicka med en notis angående tullvärdesdeklarationer.

Om tullvärdet överstiger 217 486 SEK så kräver Tullverket att det finns någon form av tullvärdesdeklaration för godset. En tullvärdesdeklaration innehåller uppgifter som styrker kostnader och övriga förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan.

Antingen så kan man som importör lämna en tullvärdesdeklaration vid varje importtillfälle eller så kan man ansöka om en generell tullvärdesdeklaration, där det sistnämnda är att föredra om man som importör har ett kontinuerligt importflöde.

En generell tullvärdesdeklaration omfattar information om samtliga leverantörer, även om villkoren är olika.

På tullverkets hemsida så kan ni läsa mer om tullvärdesdeklarationer och där kan ni också hitta blanketten för att ansöka om en generell tullvärdesdeklaration, vilket vi rekommenderar er att göra om ni har ett kontinuerligt importflöde:

https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/importeravaror/omtullarochavgifter/tullvarde.4.7df61c5915510cfe9e7f56f.html

Vid ytterligare funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34