Import: Införandet av koldioxidskatt

Publicerad 2023-09-07

Vi har tagit del av ny information från Tullverket vad det gäller införandet av koldioxidskatt för vissa varor.

En gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), kommer att införas och syftar till att EU ska nå sina mål för hållbar utveckling och minskade koldioxidutsläpp.

Införandet kommer att ske stegvis och per den 1 oktober 2023 inleds övergångsperioden för CBAM. Det första steget är ett rapporteringskrav vid import av vissa varor på kvartalsbasis. Betalningskrav kommer sedan att införas först per den 1 januari 2026.

Utifrån den informationen som vi har tagit del av så är det i första hand följande varor som kommer att beröras av den nya koldioxidskatten:

  • Järn
  • Stål
  • Cement
  • Gödningsmedel
  • Aluminium
  • El samt vätgas

Vi vill med detta nyhetsbrev göra er medvetna om de förändringar som är på väg att införas och vi rekommenderar nedan länk för ytterligare information:

Deklarera koldioxidskatt i importdeklarationen – Tullverket

Vi har en löpande dialog med Tullverket om vad det kommer att innebära för oss som tullombud, om ni som varuägare har ytterligare funderingar så rekommenderar vi att ni tar kontakt med Tullverket. De arbetar som granskande myndighet och kan vägleda i vad de nya riktlinjerna kommer att innebära för er.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34