Blankseglingar

Publicerad 2022-10-03

Perioden innan Golden Week och ledigheten i Kina denna veckan, 1-7 oktober, brukar vanligtvis innebära stora volymer som ska hanteras inför ledigheten. I år har situationen sett lite annorlunda ut, då den globala efterfrågan på sjöfrakten har minskat.

Som en effekt av ovan så noterar vi nu rekordmånga så kallade blankseglingar, dvs att rederierna plockar bort båtar från sina tänkta tidtabeller.

Siffran som nämnts är att de senaste 12 veckorna så har det aviserats ett kapacitetsbortfall motsvarande 1,5 miljoner TEU, vilket är en direkt åtgärd från rederierna i ambition om att anpassa kapacitet utifrån efterfrågan.

Följdeffekten är att det erbjuds färre antal avgångar än vanligt. Vi vill samtidigt förtydliga att vi får med gods och att det fortsatt finns plats & utrustning, men att det kan bli ändringar mot våra tänkta tidtabeller.

Vi fortsätter att följa utvecklingen noggrant och kontakta oss gärna för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34