Årsmöte med Global Freight Group

Publicerad 2023-11-29

För några veckor sedan var Magnus, Jonas och Henrik från C Land Logistics på Global Freight Groups (GFG) årsmöte som detta år arrangerades i den spanska storstaden Barcelona. Efter resan så passade vi på att ta en pratstund med Magnus för att få en större inblick i hur allting var och samtidigt stämma av vad de tog med sig från de intensiva dagarna i Spanien.

Global Freight Group (GFG) är ett icke-vinstdrivande globalt nätverk för speditörer. Varje år anordnas ett årsmöte där fokuset framför allt ligger på det personliga mötet mellan medlemmarna från olika delar av världen, men där det också diskuteras idéer om nätverkets framtida utveckling.

Tre intensiva dagar inleddes med ett gemensamt möte för de 50 representanter som var på plats och där nätverkets styrelse presenterade hur året har varit samt hur tankarna ser ut inför framtiden.

De två resterande dagarna var det bordsmöten som stod på agendan. Då fick man som medlem styra sin tid själv och boka upp dem som man vill träffa för att få ut så mycket som möjligt av det faktiska mötet med speditörer från andra länder. Ett effektivt sätt att skapa nya kontakter men också ett bra tillfälle att sitta ner med gamla bekantskaper och se över vilka affärsmöjligheter som finns.

”Många representanter i nätverket har varit medlemmar under många år vilket gör att det är en väldigt familjär känsla i gruppen. Kombinationen av det affärsmässiga och det personliga är det som gör att jag har en nära relation till många av medlemmarna.” – Magnus.

Geopolitik och hållbarhet

Med tanke på det rådande världsläget så var det under årsmötet många och långa diskussioner kring geopolitik samt hur det påverkar den interkontinentala handeln.

Det var ett ämne som stod i fokus i många dialoger med övriga medlemmar och beroende på vem man pratade med så var det olika perspektiv som diskuterades.

Krig, inflation, höjda räntor, ökade kostnader och andra utmaningar påverkar oss alla även om det kan se ut på olika sätt beroende på vart i världen vi befinner oss. Detta i kombination med en minskad efterfrågan på det som klassas som generellt gods visar att de flesta speditörer har märkt av den minskade volymen, även om vissa har blivit mer drabbade än andra.

Ett annat ämne som det också pratades mycket kring var hållbarhet, utifrån miljöpåverkan. Alla medlemmar är aktiva i en bransch där frågan är aktuell men vi märkte att mognadsgraden ser väldigt olika ut beroende på vem man pratade med.

”Vissa länder är väldigt medvetna och pratar mycket om det med sina kunder, medan andra inte alls har kommit lika långt i mognadsprocessen och det är inte heller ett krav som ställs från deras kunder. Så det är ett ämne som diskuteras och som alla i branschen är medvetna om men där jag tydligt märkte att nivån på dialogerna varierade väldigt mycket beroende på vem jag pratade med.”  – Magnus.

Det vi kan konstatera efter årsmötet är att vi i Norra Europa har kommit väldigt långt när det gäller dessa frågor och för vår del så krävs det en hög mognadsgrad för att möta våra kunders och myndigheternas kravbild.

C Lands engagemang i Global Freight Group

C Land Logistics har varit medlemmar i Global Freight Group under många år och de senaste sex åren så har Magnus också suttit med i GFG:s styrelse.

”Som medlem i styrelsen så har jag framför allt varit med och drivit frågor gällande nätverkets utveckling framåt, vår profilering och hur vi ska attrahera nya medlemmar. Sedan har jag också hamnat i situationer där jag har blivit en problemlösare i frågeställningar som diskuterats mellan medlemmar från olika länder. Det har varit ett väldigt givande uppdrag och jag har fått vara involverad i frågor som jag vanligtvis inte sitter med, bland annat marknadsföring.” – Magnus.

År 2023 blir det sista året som Magnus sitter med i styrelsen och under årets möte i Barcelona så fick vi på C Land, med Magnus i spjutspetsen, motta ett pris för vårt arbete tillsammans med nätverket. Det var en hyllning och ett tack för det arbete, engagemang och den dedikation som vi har visat för nätverket genom alla år.

”Vi har varit aktiva medlemmar länge och värnar om våra kontakter, gamla som nya, och den samverkan som vi har tillsammans med övriga medlemmar. För oss handlar det mycket om att vi blir varandras förlängda arm till övriga marknader vilket ofta skapar en win-win situation för alla inblandade, så vi är självklart väldigt tacksamma för denna utmärkelse. Varje styrelsemedlem sitter med i minst två år och detta är för att man ska behålla ryggraden men också få in nytt blod. Så nu kände jag att det var dags för mig att lämna över stafettpinnen till någon annan.” – Magnus.

Global Freight Group är ett viktigt nätverk för oss och vi är självklart väldigt glada och stolta över att de valde att hylla oss under årsmötet. Magnus konstaterar att alla medarbetare på C Land Logistics har gjort det möjligt att vi fick denna utmärkelse samt att vi har kunnat bevara den goda kontakten och samverkan med övriga medlemmar under så pass lång tid – vilket också är något som vi självklart ska fortsätta med.

Så sammanfattningsvis var det givande dagar i Barcelona som också avslutades med en utmärkelse till oss på C Land – fantastiskt!

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34