Referenser

Ta del av vad våra kunder berättar om våra samarbeten.

Bli kund

Kundunika Logistiklösningar

Att skapa kundunika logistiklösningar är självklart för oss. Vi värdesätter det nära samarbetet som präglar det dagliga arbetet med våra kunder. För att skapa så bra flöden som möjligt tror vi på att vara engagerade och genuint intresserade av kundens affär. På så sätt kan vi identifiera mervärden längs hela försörjningskedjan och hjälpa kunden skapa konkurrensfördelar genom innovativa logistiklösningar.

Vi hjälper företag hitta optimala lösningar för att frakta sitt gods. Både för export och import. Vi arbetar med de 2 dominerande fraktsätten sjöfrakt och flygfrakt. På så sätt kan vi vara flexibla och snabbt agera på externa faktorer.

Logistik och information

Logistiken i interkontinental handel handlar till stor del om att hålla ihop en mängd kontaktpunkter världen över. Informationsbehovet är stort och samordning av material och insatser är avgörande för att flödet av varor ska vara effektivt. Det arbetet är vi experter på och vi kommer se till att du vet allt du behöver längs resans gång.

I C Land Online System – COS, kommer du alltid ha tillgång till den senaste tillgängliga informationen om ditt gods. I COS kan du bland annat kalkylera pris, jämföra transportslag, se dina aktiva samt kommande leveranser och få ett koldioxidavtryck på varje enskild sändning. I COS kommer du ha tillgång till den information du behöver. Vid andra frågor är du alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson på C Land.

Ta kontakt med oss på C Land
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34