”C Land är spjutspetsen för vårt importflöde”

Wikholm Form är ett designorienterat grossistföretag som framförallt jobbar mot blomsterfackhandel, möbel- och interiörbutiker.

Lång relation och rak kommunikation

De flesta kunderna finns i Sverige och övriga Skandinavien men man levererar även en stor del till övriga Europa. Produkterna tas hem från Asien, i huvudsak i 40-fotcontainers.

– C Land är vår spjutspets när det kommer till att hitta lösningar och avtal med rederier för att säkerställa bästa tillgängliga pris för Wikholm Form. Det fungerar väldigt bra just tack vare att de vet vad som är viktigt för oss. Vi har en bra dialog och litar fullt ut på att vi vill varandras bästa. Det är helt avgörande för att ett partnerskap ska fungera på sikt, säger Jörgen Fridén, export manager på Wikholm Form.

– Vi har jobbat tillsammans med C Land sedan 2012. Det gör att vi har en väldigt stark och upparbetad relation med hela gänget. Vi har en transparent och pågående diskussion om villkor och hur fraktmarknaden som helhet rör sig och vi kan få insikter från C Land som hade varit väldigt svårt att få själva. Detta hjälper oss väldigt mycket när vi sätter våra prognoser för framtiden. Med deras hjälp kan vi agera strategiskt på en längre horisont.

Daglig kontakt och snabba svar

C Land har idag ett stort ansvar för Wikholm Forms importflöden. I det dagliga är Operations-teamet inblandade i det mesta och stöttar inköpsavdelningen hos Wikholm Form.

– De hjälper oss med mer eller mindre allt som har med import att göra. Vi på inköpsavdelningen är i kontakt med C Land varje dag, vi får alltid snabba och tydliga svar från våra kontakter där, både på mail och telefon. De tar verkligen ansvar och gör vad de kan för att hjälpa till. Den viktigaste och mest relevanta informationen kan du själv komma åt i Order Management-systemet dessutom, så du behöver aldrig vänta särskilt länge om något är oklart. C Land är en väldigt viktig partner för oss, säger Charlotta Hedegärd på Wikholm Form.

Utmaning och lösning

Utmaning

Vår största utmaning är att ha en kontinuerlig försörjning av produkter som produceras i Asien. Wikholm Form strävar efter att ha en prissättning som är tillgänglig för en bred kundbas och söker hög leveranssäkerhet och bra prisbild.

Lösning

C Land tar ansvar för att sy ihop logistiklösningar från den Asiatiska marknaden. Med tät dialog och transparens stöttar vi Wikholm Form både i det dagliga arbetet och i deras långsiktiga, strategiska arbete.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34