Jämn ström av arbetskläder från Asien

Blåkläder producerar och säljer högkvalitativa arbetskläder till hantverkare och industripersonal.

Kontinuerlig varuförsörjning

Blåkläder producerar och säljer högkvalitativa arbetskläder till hantverkare och industripersonal. Målet är att göra vardagen säkrare, lättare och bekvämare för dem som använder deras produkter. Ungefär en skeppning i veckan går via sjötransport från Asien till Sverige med hjälp av C Land.

– C Land hjälper oss se till att vi får hem våra produkter enligt den tidsplan som utlovats, säger Thomas Olsson, Logistics manager på Blåkläder.

Långa samarbeten ger vinster

Majoriteten av Blåkläders produktion sker i företagets egna fabriker i Asien. C Land hjälper sedan Blåkläder att frakta hem en del av produktsortimentet.

– Vi fraktar hem våra produkter i en ganska jämn ström och är inte särskilt påverkade av olika säsonger när det gäller de produkter C Land hjälper oss med, det går ungefär en skeppning i veckan, berättar Thomas.

För att samarbetet ska fungera är det viktigt att den dagliga kommunikationen flyter smidigt och att C Land sätter sig in i och förstår Blåkläders verksamhet och utmaningar.

– På Blåkläder tror vi starkt på långa samarbeten och att den tryggheten som det ger kommer gynna oss i det långa loppet. Därför är det viktigt för oss att våra partners förstår våra behov och vår affär, säger Thomas och fortsätter: Det gäller inte bara logistiken utan det är vår filosofi i alla led.

Kvartalsvisa avtal

Både Thomas och hans kollegor har kontakt med C Land, men i olika frågor. Medan Thomas i första hand sköter de diskussioner med C Land som rör avtal, är det hans kollegor som sköter den dagliga kommunikationen.

– Jag för en dialog med C Land som hjälper oss att knyta kvartalsvisa avtal för priser, utrustning och plats på fartygen. På så sätt kan vi skapa en stabil tillförsel av produkter. Stabiliteten är väldigt viktig för oss och där får vi bra stöd av C Land. Mina kollegor lägger de kontinuerliga beställningarna till C Land och sedan kan vi enkelt följa upp online hur det går längs vägen. Stöter vi på problem någonstans pratar vi om det för att hitta bästa lösningen framåt. Relationen och dialogen i sig är oproblematisk på det sättet.

Blåkläders produkter skeppas idag från en hamn i Asien en gång i veckan. Vissa utav dessa skeppningar samlastas med andra kunders produkter för att åstadkomma så hållbara frakter som möjligt. Vi har på så sätt möjlighet att effektivisera logistiken på ett servicemässigt och kostnadseffektivt sätt.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34