Öka din konkurrenskraft i en osäker tid med smartare logistik – 3 fördelar med ett digitaliserat varuflöde

Publicerad 2022-05-10

I en tid när vi inte längre kan räkna med förutsägbara leveranser har information blivit hårdvaluta – och en konkurrensfördel.

De senaste årens osäkerhet har förändrat logistikbranschen på många sätt och visat skörheten i det globala varuflödet, med global ovisshet och varubrist som följd.

Den nya tidens logistiska utmaningar innebär inte bara att vi behöver anpassa vårt sätt att arbeta – utan också vårt sätt att tänka.

Företag behöver i dag planera för en rad olika scenarion och hur det bäst kan hanteras. Det behöver finnas en flexibilitet och en förmåga att agera snabbt. I en oförutsägbar värld är det den aktör med mest aktuell information som kan agera först och därmed få en konkurrensfördel.

En stor del av lösningen stavas digitala försörjningskedjor med hög transparens och spårbarhet. I brist på förutsägbarhet har aktuell information blivit hårdvaluta. Aktuell information mildrar effekterna av oberäkneliga händelser och skapar en transparens som ger konkurrensfördelar från fabrik till slutkund.

De 3 viktigaste fördelarna med att digitalisera din försörjningskedja

1. Ökat förtroende och fler affärer

När det råder stor osäkerhet går ofta affären till den som vet mest. Att kunna visa upp och ge aktuell information skapar en större trygghet och trovärdighet, även om informationen förändras löpande. Att veta var godset eller varorna befinner sig och dela med sig av informationen är helt enkelt en stark konkurrensfördel och kan generera fler affärer.

2. En ökad transparens av information skapar en mer effektiv organisation

Aktuell och transparent information minskar risken för missförstånd i din organisation. När leveranser inte går som planerat så har alla berörda funktioner inom organisationen tillgång till informationen direkt. Det innebär till exempel att en säljare kan agera självständigt utan att behöva gå via inköps- eller logistikavdelningen. Det minskar spänningar och skapar en effektivare organisation genom att låta fler agera både snabbare och mer självständigt.

3. Värdeskapande logistik

Med en transparent varuförsörjningskedja lär du med tiden känna både flaskhalsar och möjligheter i ditt varuflöde. Genom att vara först med att se var möjligheterna uppenbarar sig säkrar du inte bara din logistik för framtiden, du skapar även konkurrensfördelar som gör din logistik värdeskapande på riktigt.

Ta nästa steg – upptäck C Land Online System och Order Management

Order Management ger dig full kontroll över din varuförsörjning och är en del av C Lands digitala tjänsteverktyg C Land Online System. Med hjälp av verktyget kan du kan beräkna, boka, kontrollera och följa upp frakten av ditt gods direkt på din skärm.

Läs mer om C Land Online System här

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34