Kombinera sjö- och tågfrakt från Kina med Sea-Rail

Publicerad 2022-06-10

Just nu letar många importörer alternativ till den tågfrakt som vanligtvis går genom Ryssland. Sea-Rail är en ny transportlösning som kombinerar styrkorna hos sjöfrakt och tågfrakt, samtidigt som den kompletterar den traditionella tågfrakten från Kina.

Trängsel i hamnarna

Vårens trängsel i de asiatiska och europeiska hamnarna har inneburit längre ledtider för sjöfrakten. Samtidigt har invasionen av Ukraina drastiskt minskat efterfrågan på de ordinarie tågrutterna genom Ryssland. Både kunder och transportörer har därför efterfrågat alternativ och nya lösningar för att lösa transportbehoven inför sommaren.

Sjöfrakt till Grekland – tågfrakt till Sverige

Sea-Rail är ett nytt alternativ som kombinerar det bästa från sjöfrakt och tågfrakt. Det ger en ny konkurrenskraftig transportlösning och ett fullgott alternativ till tågrutterna genom Ryssland.

Sjöfrakten avgår från Kinas sydligaste och sista lasthamn, Yantian. Rutten går sedan via Suez-kanalen till Pireus i Grekland, där godset lastas om till järnväg för vidare transport till Sverige.

Ledtiden från Yantian till Göteborg med Sea-Rail beräknas till runt 35 dagar. Det innebär att ledtiden förkortas med nästan 50 procent jämfört med ren sjöfrakt hela vägen.

Konkurrenskraftigt alternativ för varor som inte klassas som farligt gods

Sea-Rail har seglat upp som ett av de mest konkurrenskraftiga transportsätten just nu. Prisbilden är något högre, men det kombinerade fraktsättet ger en kortare ledtid som är efterfrågad av många importörer inför sommarsäsongen. I Europa tar godstågen dessutom både 20- och 40 fots-containers, vilket ger dig som kund fler alternativ än tidigare.

Sea-Rail passar bäst för varor som inte är klassade som farligt gods. Anledningen är att rederierna ibland nekar farligt gods för att undvika eventuella stopp i exporthamnen. Samtidigt accepterar tågoperatörerna inte farligt gods på järnvägen, vilket gör att det kan bli stora problem i samband med omlastning från sjö- till tågfrakt.

Gods från hela Kina omfattas

Sea-Rail från Yantian är inte förbehållet södra Kina. När vi sätter ihop en transportlösning via Sea-Rail till våra kunder ordnar vi också inrikes transport från hela Kina till hamnen i Yantian.

Beroende på hur transportlösningen ser ut, kan den totala ledtiden variera. Möjligheterna till ett effektivt logistikflöde ökar ju tidigare du bokar. Ta därför kontakt med oss på C Land redan tidigt i processen.

Vi hjälper dig med konkurrenskraftiga transportlösningar från Kina

Vill du veta mer om Sea-Rail för att lösa ditt transportbehov inför sommaren? Vi hjälper dig att hitta konkurrenskraftiga transportlösningar från Kina till Sverige.

Kontakta oss idag för att veta mer!

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34