Renovering av Tingstadstunneln

Publicerad 2022-04-21

Tingstadstunneln i Göteborg kommer att genomgå en omfattande renovering under perioden 22 april 2022-oktober 2023.

Åkerinäringen förutser att den begränsade framkomligheten kan innebära att trafiksituationen blir ansträngd i närområdet.

Vi vill med detta göra er uppmärksamma på situationen och säga att det kan komma att påverka leveranstiderna under denna period.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34