Kinesiska nyåret 2023 – Kaninens år

Publicerad 2022-12-15

Inom en snar framtid står vi återigen inför firandet av det kinesiska nyåret och som tidigare år så förutser vi utmaningar i försörjningskedjorna. Vanligtvis innebär denna period en ökad volym, men i år ser vi att situationen kan komma att bli lite annorlunda. Vi vill därför redan nu delge våra tankar kring den kommande ledigheten och också uppmana till en god framförhållning vid bokning av era transporter.

Under hösten har vi vid två tillfällen (C Land News #201, C Land News #203) informerat om rekordmånga så kallade blankseglingar på grund av en fallande efterfrågan på Far East – Europa traden. Rederierna har plockat bort båtar från sina tänkta tidtabeller vilket har minskat den totala kapaciteten. Vi har fått indikationer om att detta kan fortsätta även i början på nästa år, vilket konkret innebär att avgångar ställs in eller flyttas utifrån tänkta tidtabeller. Detta i kombination med eventuella utmaningar kring covidutbrott i Kina kan leda till kapacitetsbrist på vissa avgångar och i vissa hamnar inför ledigheten.

Det kinesiska nyåret inleds officiellt söndagen den 22 januari och varar fram till fredagen den 27 januari. Av erfarenhet så brukar firandet även sätta sina spår veckorna innan och efter ledigheten.

Utifrån ovan så vill vi rekommendera god framförhållning vid bokning av era transporter samt en nära dialog med era leverantörer och med oss.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34