Väntetider i Göteborgs hamn

Publicerad 2022-04-06

I och med det ansträngda läget i Europahamnarna så ser vi nu att detta också påverkar Göteborgs hamn.

Upp emot 70% av fartygen ankommer till Göteborg utanför utsatt tid vilket skapar en oförutsägbar situation och därmed svårigheter att planera kapacitet efter behov, detta leder till obalans i hanteringsarbetet och ineffektivitet.

Effekterna vi ser av detta är att det bildas köer in & ut ur hamnen vilket i sin tur genererar väntetidskostnader hos åkerierna och eventuella extra kostnader i form av hyror, vilka tyvärr ligger utanför vår påverkan. Vi ser även att situationen påverkar överenskomna ankomsttider för leverans eller lastning.

Smittspridningen av covid i Shanghai

Nedstängningen av den stora hamnstaden Shanghai fortsätter. Den 4 april inleddes ytterligare en omfattande masstestningsoperation från de lokala myndigheterna och alla invånare uppmanas att hålla sig hemma. I och med landets strikta nolltolerans kring covid så går myndigheterna in med kraftfulla åtgärder med omedelbar verkan.

Hamnarbetet i Shanghai uppges fortsatt vara i drift, men med betydligt lägre produktivitet. En begränsad rörelsefrihet i kombination med att kapaciteten på hamnarbetare är begränsad gör att godshanteringen tar längre tid än förväntat vilket i sin tur leder till förseningar. Vi får också indikationer om att vissa rederier för tillfället har lagt om sina rutter så att de inte anlöper hamnen i Shanghai utan åker direkt vidare till nästa hamn.

Situationen i Norrköpings hamn

För tillfället ser vi att det är en ansträngd situation även i Norrköpings hamn, framför allt gällande exporten. Det är en obalans i flödet mellan inkommande och utgående gods vilket leder till förseningar för det utgående godset.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och kontakta oss gärna för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Bengtson

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34