Uppdatering kring pallar

Publicerad 2022-08-10

Som vi tidigare har informerat om i C Land News så har vi under pandemin kunnat konstatera att EUR- och engångspallar har blivit en bristvara inom näringen.

Bristen i kombination med de höjda råvarupriserna gör att möjligheterna till att införskaffa nya pallar är begränsad och att prisbilden har skjutit i höjden.

Baserat på ovan förändringar och förutsättningar så har åkerinäringen haft en betydligt mer omfattande hantering och administration av bytespallar, vilket har lett till att de under våren har infört en avgift för varje bytespall som de hanterar.

Med anledning av situationen ser vi oss tyvärr tvingade att per den 15 augusti och tills vidare även spegla denna administrationsavgift på 40 SEK/pall mot er varuägare där vi hanterar bytespallar.

Om ni som varuägare i stället väljer att köpa ut pallarna så är kostnaderna för tillfället enligt nedan:

Engångspall: 150 SEK/pall

EUR-pall: 315 SEK/pall

För ytterligare information är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34