Sjöfrakt från Kina – det här behöver du tänka på

Publicerad 2022-01-31

Vid stora volymer och god framförhållning är valet enkelt: sjöfrakt. Varje vecka lämnar över 400 000 tjugofots-containrar Kina och andra asiatiska hamnar med slutdestination Europa. Rätt använt är sjöfrakt oslagbart, men det finns fallgropar. Vi har sammanställt vad du behöver tänka på för att undvika kostsamma misstag.

När sjöfrakt är ett bra alternativ

Sjöfrakt är mest effektivt när du har god framförhållning, långsiktig planering och fraktar stora volymer. Men det är absolut inget krav med stora volymer – du behöver inte fylla en hel container för att få plats på fartyget. Även mindre gods går utmärkt att transportera med fartyg (läs mer om containeralternativ längre ner i artikeln).

Ett hållbart sätt att frakta gods

Det är också, utan konkurrens, det transportslag som är mest hållbart. Ett välfyllt fartyg har absolut lägst miljöpåverkan jämfört med andra transportslag när man väger in de volymer som fraktas. Sjöfrakt är alltså ett bra val för dig som är mån om hållbara transporter.

Gods som passar för sjöfrakt

Allt gods och alla varor passar för transport på fartyg, men var noga med att deklarera varorna rätt. Elektroniska produkter med batterier är exempel på farligt gods som måste hanteras på ett särskilt sätt under transporten. Vad som gäller återges i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code), som revideras vartannat år.

Så lång tid tar sjöfrakt från Kina till Göteborg

Vanligtvis tar en sjötransport från Kina till Göteborg 5–8 veckor i ren seglingstid. Tiden varierar utifrån var dina varor lastas. Ofta börjar fartygen lasta norrifrån, till exempel Peking, och angör sedan hamnstäderna utmed kusten till södra Kina och hamnarna Yantian/Hong Kong. Sista stopp blir ofta en uppsamlingshamn, till exempel Singapore. Vi brukar räkna med cirka 3 veckor extra om dina varor lastas i någon av de norra hamnarna. Från södra Kina räknar vi normalt med en seglingstid på cirka 5 veckor.

Räkna med extra tid för pappersarbetet och förberedelser

Det är fler moment än själva seglingen som tar tid. Varorna ska packas, transporteras och tulldeklareras innan de är redo för lastning. Du behöver därför längre framförhållning än själva seglingstiden och avgångsdatumet när du bokar. Valet av containerlösning påverkar också ledtiderna. En LCL-lösning innebär ofta längre ledtider än en FCL-lösning (läs mer längre ner i artikeln).

Generellt rekommenderar vi alltid en god framförhållning innan planerat ”Cargo Ready Date”, minst 2–3 veckor. Du kan alltid kontakta oss på C Land om du är osäker på hur lång framförhållning du behöver.

Det här kostar sjöfrakt från Kina

Kostnaden för sjöfrakt hör självklart ihop med varornas volym och avståndet mellan transportens avgångshamn och ankomsthamn. Men också leveransvillkoren avgör vilka kostnader du som köpare eller säljare står för (läs mer om leveransvillkor längre ner i artikeln). Sjöfrakt är dock, oavsett leveransvillkor, det mest ekonomiska transportslaget vid frakt från Kina. I C Land Online System kan du jämföra kostnaderna mellan olika transportslag och containeralternativ.

FCL eller LCL? Så gör du rätt val

FCL innebär att du köper fraktutrymmet i en hel container (Full Container Load), medan LCL innebär att du köper fraktutrymmet i en del av en container (Less Container Load). Det är varornas volym som avgör vilket alternativ som passar din frakt bäst. Tänk på att LCL-sändningar kan ta längre tid, ungefär 4–5 dagar, då det innefattar extra moment vid hantering efter ankomst, medan en hel container kan levereras direkt till din adress.

I C Land Online System kan du jämföra kostnaderna mellan en FCL- och en LCL-lösning och få svar direkt på vilket som är mest kostnadseffektivt för dig. Du kan också få rådgivning av våra speditörer kring vilket alternativ som passar dig bäst.

Välj rätt leveransvillkor för sjöfrakten

Leveransvillkoren är en av de viktigaste delarna när du bokar sjöfrakt. Det avgör din risk, ditt ansvar och dina kostnader. Villkoren regleras i Incoterms, som är Internationella Handelskammaren ICCs regelverk för internationell handel och logistik.

Leveransvillkoren reglerar hur ansvaret, risken och kostnaderna är fördelade mellan köparen och säljaren i transportkedjan. De fastställer också vem som står för dokumentation, förtullningskostnader och andra avgifter.

FOB eller CIF?

Vanliga leveransvillkor för sjöfrakt är FOB (Free on Board) och CIF (Cost, Insurance and Freight). Det är viktigt att känna till skillnaden, eftersom det bland annat påverkar din risk och dina kostnader men också din kontroll och insyn i frakten.

Med CIF står säljaren för hela frakten, från fabrik till ankomsthamn. Kostnaden ingår ofta i produktens pris, vilket kan låta lockande, men det innebär också att du inte har någon påverkan eller insyn i transporten. Du äger inte heller varan förrän du kvitterar ut den på din slutdestination. Det innebär att du riskerar att förlora ditt inköp om något händer på vägen.

Väljer du FOB tar du som köpare över ansvaret, risken och kostnaden för frakten när varorna är lastade ombord på fartyget. Det innebär att du får kontroll och insyn i hela transportkedjan från Kina. Med FOB kan du följa din transport i C Land Online System dygnet runt. Om du anlitar C Land får du också en personlig kontaktperson i Sverige som finns där som stöd genom hela transporten.

Hållbarhet en faktor när du väljer leveransvillkor

Med CIF har exportören (säljaren) full kontroll, med FOB har importören (köparen) full kontroll. Om du är mån om en hållbar transport och vill följa ditt klimatavtryck är FOB ett bättre alternativ. Du har full kontroll på transportslag och transportörer och kan själv avgöra hur hållbar din transport ska vara.

I vår genomgång av Incoterms leveransvillkor kan du läsa mer om vad som gäller.

Till sist: kom ihåg transportförsäkringen

När du står för en stor del av transporten (som vid FOB) är transportförsäkring en stor trygghet. De flesta importörer har en varuförsäkring i verksamheten, men om du importerar sällan eller bara någon enstaka gång kan du köpa en transportförsäkring i samband med att du köper transporten av oss. Det säkerställer att du är ekonomiskt skyddad om något händer med varorna.

Vi hjälper dig med en effektiv sjöfrakt från Kina

Sjöfrakt står för majoriteten av världens transporterade gods av en anledning. Rätt utfört är det ett hållbart, effektivt och tryggt sätt att frakta gods från Kina till Europa och Skandinavien. Vi samarbetar med världens främsta rederier och hjälper dig hitta en lösning som passar dina behov till ett konkurrenskraftigt pris. Hör av dig till oss direkt eller läs mer om våra lösningar för sjöfrakt.

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34