Situationen i Ukraina

Publicerad 2022-03-02

Vi följer alla den oroväckande utvecklingen i Ukraina som nu har pågått sedan en vecka tillbaka och med anledning av denna vill vi uppdatera er kring sjö-, tåg- och flygtransporterna till/från Kina/Europa.

Tågfrakt

Majoriteten av de järnvägslinjer och lösningar som finns på marknaden berörs inte direkt av situationen då de inte passerar igenom Ukraina, dock i närliggande regioner som till exempel Belarus.

Operatörerna för en löpande dialog med berörda myndigheter och tidigare fastlagda rutter kan komma att ändras med kort varsel utifrån denna dialog, vilket kan komma påverka ledtiderna.

Det finns idag inga sanktioner från väst som vi ser påverkar järnvägstransporterna.

Flygfrakt

Ryssland har nu valt att stänga sitt luftrum som en motåtgärd på grund av västvärldens sanktioner mot landet. Detta innebär konkret att den totala kapaciteten inom flygfrakt minskar och de tänkta flygtidtabellerna kan komma att ändras.

I dagsläget lägger många flygbolag om sina rutter och begränsar sina avgångar för att kunna hantera omställningen.

Sjöfrakt

Majoriteten av rederierna som tecknar frakter till/från Ukraina har tills vidare stoppat möjligheten att boka in nya transporter. Last som är på väg till Ukraina dirigeras om via andra europeiska hamnar, i avvaktan på ny information.

Flertalet rederier har under dagen också annonserat att de tillfälligt pausar för nya bokningar till/från Ryssland. Det finns idag ingen, av EU, annonserad blockad mot ryska fartyg att trafikera vatten inom EU.

Sammantaget och oavsett transportslag så ser vi ett stigande världsmarknadspris för bränsle, vilket vi tror kommer påverka frakterna i närtid.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och ni är varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34