Pallbrist i Sverige

Publicerad 2022-01-20

Tillgången till EUR-pallar i de befintliga systemen har förvärrats under vintern för att under början av 2022 bli en bristvara, till exempel på våra omlastningsterminaler i Sverige.

Orsakerna är många och möjligheterna att införskaffa nya är begränsade vilket leder till att även priserna skjutit i höjden, som för många andra råvaror.

Detta påverkar främst kunder för våra LCL-tjänster och sändningar där vi passerar en omlastningsterminal vid ankomst i Sverige.

Lösningen är att införskaffa den något billigare engångspallen, vilken då behålls av mottagaren i de fall som den nyttjas.

Tyvärr ser vi oss tvingade att kompensera oss för dessa oförutsedda kostnader och vi hoppas på er förståelse i situationen.

Pandemins fortsatta påverkan

Som vi löpande har informerat om så ser vi att smittspridningen av covid fortsätter att påverka varuförsörjningskedjan. Senaste informationen vi har nåtts av är att det nu är lockdown i Xian, vilket är en viktig omlastningsstation i Kina för många järnvägstransporter till och från Europa. Vi ser en stor mängd varor som just nu har fastnat där i väntan på lättade restriktioner.

Vidare kan vi också se att smittspridningen även påverkar andra viktiga funktioner i kedjan, till exempel i hamnarna där bland annat en av tio hamnarbetare i  Los Angeles rapporterar sjukfrånvaro.

Med den pågående smittspridningen konstaterar vi tyvärr fortsatta störningar som skapar långa ledtider och där den planerade ankomstdagen är svår att estimera, oavsett transportslag.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Bengtson

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34