Pallbrist & covid situationen i Shanghai

Publicerad 2022-05-11

Vi vill återigen informera om att det råder en fortsatt brist på EUR- och engångspallar i de befintliga systemen, vilket kan komma påverka hanteringen och distribution av LCL försändelser via våra omlastningsterminaler i Sverige.

Bristen i kombination med de höjda råvarupriserna driver upp prisbilden och i de fall ni behåller pall så ser vi oss tyvärr tvingade till att spegla motsvarande kostnad.

Covid situationen i Shanghai

Det råder fortsatt lockdown i och kring Shanghai vilket påverkar försörjningskedjan i närområdet. Hamnen är fortfarande i drift men är hårt ansatt i form av en stor mängd lastade enheter som inte hämtats ut av varuägaren.

Samtidigt som införda restriktioner påverkar tillverkningsindustrin och försvårar möjligheten att komma in med lastade enheter så ser vi en minskad exportvolym och i stället en ökad volym via alternativa hamnar, som till exempel Ningbo.

För LCL kan vi numera, utöver via Ningbo, även erbjuda alternativa terminaler i Pu Dong och Huzhou förutsatt att det går att lösa tulltekniskt och kostnadsmässigt i dialog med avsändaren.

Ovan i kombination med något minskad efterfrågan, försenade fartyg och de hårt ansatta europeiska omlastningshamnarna innebär att rederierna nu annonserar för så kallade tekniska blankseglingar kommande veckor. Syftet från rederierna är att höja servicegraden och öka tillförlitligheten i utlovade tidtabeller.

Vi följer utvecklingen och ni är varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Bengtson

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34