Den globala situationen kring bränsleutveckling

Publicerad 2022-03-11

Det har nog inte undgått någon att vi nu ställs inför nya förutsättningar i form av höjda kostnader för bränsle, något som vi alla drabbas av direkt eller indirekt.

Kombinationen av högre världsmarknadspris och en allt högre dollarkurs driver upp priserna till nya rekordnivåer med förändringar på kort varsel och på daglig basis.

Åkerier

Den traditionella mekanismen för att reglera variationer kring bränsleutveckling är med 1 månads fördröjning.

     Exempel: Utvecklingen i februari ligger till grund för bränsleregleringen för utförda transporter i Mars.

Åkerinäringen har den senaste veckan drabbats fullt ut av den skenande prisbilden och där de nu ställs inför akuta problem och det är därför en fråga om överlevnad för många åkerier.

C Land strävar alltid för att göra det som kan upplevas komplicerat lite enklare, bland annat genom att ha en samlad prissättning där vi valt att inkludera DMT (drivmedelspåslag) i inrikesfrakten per den 31/12–2021.

Vi ser oss nu tyvärr tvingade att spegla den utveckling som råder genom att påföra den kompensation som åkerierna nu driver igenom med start 14 mars.

Detta innebär att vi med start den 15 mars och tills vidare kommer räkna upp ingångna avtal enligt följande:

Frakt via Chassi/Sima/LCL: +13,5%

Frakt via järnvägspendel: +10,8%

Rederier

Den traditionella mekanismen för att reglera variationer kring bränsleutvecklingen varierar mellan rederierna. En vanlig metod är med 3 månaders fördröjning.

    Exempel: Utvecklingen för perioden december – februari ligger till grund för mars månads BAF/LSS.

I dagsläget har rederierna inte annonserat någon korrigering kopplat till den snabbt stigande bränslepriset utan nuvarande BAF/LSS gäller fortsatt.

Flygbolagen

Flygbolagen drabbas likt andra aktörer i transportbranschen av höjda kostnader för bränslet. Nivån för de ökade kostnaderna varierar mellan olika bolag men också med vilket datumintervall som regleringarna sker. Preliminärt sker en reglering av bränsletillägget per den 1 april.

Vi bevakar givetvis utvecklingen i ämnet och utgår ifrån att det kommer regleringar i närtid och med kort framförhållning.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Bengtson

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34