Att tänka på framöver

Publicerad 2022-08-23

För Er som handlar med Turkiet så har tullverket informerat om att de har lämnat in önskemål om att EU:s medlemsländer ska börja använda benämningen ”Republiken Türkiye” som det nya officiella namnet. Den kortare versionen av namnet som också kan användas är ”Türkiye”. De vill att det nya namnet ska användas i ursprungsintyg och varucertifikat som upprättas inom EU. Begäran är fortfarande under behandling men näringslivet bör känna till deras önskemål. Vi vill med denna information göra er som handlar med Turkiet uppmärksamma kring situationen.

Strejk i UK

Englands största hamn, Felixstowe, med ca 1900 medarbetare har per den 21/8 påbörjat den aviserade strejken, som kommer pågå fram till den 29/8. Konflikten grundar sig i en önskan om bättre villkor för arbetstagarna.

Förhandling pågår mellan parterna men de har ännu inte resulterat i en överenskommelse. Även de drygt 500 hamnarbetarna i Liverpool har gått ut med sitt missnöje vilket kan innebära en utvidgad konflikt.

Cirka 50% av handeln till och från England går via Felixstowe och kommer givetvis innebära en stor påverkan för landets import och export, vilket i sin tur också kan leda till att vi ser effekter även i omlastningshamnarna i Europa som redan är hårt ansatta.

Golden Week

I början av oktober så inträffar den årliga nationella ledigheten i Kina, Golden Week. Befolkningen är då lediga mellan den 1/10– 7/10. Av erfarenhet så vet vi att detta påverkar godshanteringen och vi vill som alltid påminna om vikten av god framförhållning för just Era bokningar.

Vi fortsätter att följa utvecklingen på marknaden och kontakta oss gärna för ytterligare detaljer.

Med vänliga hälsningar,

C Land Logistics.

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34