Analys: 3 händelser som påverkar varuförsörjningen efter kinesiska nyåret

Publicerad 2022-01-24

”Kan bli mer utmanade än vanligt”

Tiden kring det kinesiska nyåret innebär alltid utmaningar för det globala logistikflödet. Från 1 februari fram till den 8 februari stänger de kinesiska fabrikerna och människor över hela landet reser hem till familj och vänner. I samband med detta har rederierna historiskt valt att göra underhåll på fartygen, vilket gör perioden efter det kinesiska nyåret till en återkommande utmaning. I år ser vi att den blir mer utmanade än vanligt, på grund av flera händelser som sammanfaller.

3 händelser som påverkar försörjningskedjan första kvartalet 2022

1. Olympiska spelen i Peking påverkar hamnarna i norra Kina

Under februari hålls de olympiska vinterspelen i Peking. Samtidigt går pandemin in i en ny fas där smittspridningen ökar, även i Kina. Läget är osäkert och den kinesiska regeringen stänger ner områden runt Peking för att inte riskera utbrott under OS. Just nu har vi svårt att få information om hur detta generellt påverkar närliggande områden kring Peking, som till exempel Tianjin och Xingang. Vi följer händelseutvecklingen noggrant och räknar med att kapaciteten påverkas både under och efter spelen, med eventuella förseningar som följd.

2. Fartygsunderhåll minskar kapaciteten under en period

Efter Kinas öppnande under 2020 har sjötransporten gått för högtryck. Fartygen med underhållsbehov är fler till antalet än normalt vid den här tiden. Detta innebär att underhållsperioden kan bli längre än vanligt, vilket kan påverka kapaciteten under första kvartalet 2022.

3. Ökade fraktkostnader påverkar tullkrediten

Fraktkostnaderna, som ökat på grund av pandemin, utgör en del av underlaget för tullkostnaden vilket har lett till att den totala kostnaden för tull har blivit högre. I takt med en långvarig ökning av fraktkostnaderna ser vi allt fler kunder som närmar sig taket för sin tullkredit. Det kan därför finnas anledning för importerande företag att se över sin kredit hos Tullverket. Om kostnaderna överstiger krediten behöver du räkna med extra utgifter – eller ansöka om höjd tullkredit.

Möt utmaningarna med framförhållning och öppenhet

Vi ser glädjande nog att framförhållningen ökar. Allt fler ställer om för att anpassa sig till längre ledtider och oförutsedda händelser i pandemins kölvatten. Det här kommer vara lika viktigt framöver. Vi uppmanar alla att fortsatt hålla en god framförhållning för att säkerställa varuförsörjningen med tanke på den kommande perioden.

Även öppenhet och transparens är viktigt för att möta utmaningarna på ett bra sätt. En öppen dialog och ett transparent informationsflöde mellan parterna i försörjningskedjan ger de bästa förutsättningarna. Löpande information, oavsett om den är positiv eller inte, signalerar både engagemang och omtanke. Vi ser att en god dialog ökar förståelsen och möjligheten till att hantera situationer på ett bra sätt.

Hör av dig till C Land för rådgivning och information

Vi har en ständig dialog med kunder, leverantörer, rederier och andra aktörer för att säkerställa en trygg transport, oavsett vad som händer. Kontakta oss om du har frågor kring händelseutvecklingen och hur det kan påverka din varuförsörjning, så håller vi dig uppdaterad.

Cookies

På cland.se använder vi cookies. Du kan läsa om hur vi använder cookies i vår integritetspolicy.

Jag accepterar
Logga in till COS
Shipment Status
Shipment No.
XXXXXXXX
Port of Loading
XXXXX
Destination
XXXX XXXXXXXXX
BL-number
XXXXXXXXX
ETD
XXXX-XX-XX
ETA
XXXX-XX-XX
No. of CLI
123
Gross Weight
1234.5
Volume
12.34